سلام و درود بی کران . امیدوارم احوالاتتون خوب باشه بخصوص حال دلتون . مدتهاست که چیزی ننوشتم امسال سال پر مشغله ای رو داشتم تا اینجای کار . همش کار و کار . فک میکنم بعضا خوبه آدم یه مدتی رو سکوت کنه تا بتونه روح خودشو برای ادامه زندگیش آماده کنه . من خودمو میگما بعد هر یک دو ماهی پریود مغزی میشم به این صورت که زیادتر از قبل تو خودم و افکار خودم غرق میشم و بعضا دلسرد میشم و به ادامه مسیر فکر میکنم و یه برنامه هایی میچینم که باید تو ۳ چهار ماه بعدش عملیشون کنم تا بودم همینجوری بودم:) خوشحال از اینکه تونستم کسی رو که تمام لحظات تو ی ذهنم بود رو به فراموشی بسپرم چون حس احمقانه ای بود و از اولش اشتباه بود. امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره . آدم خوبه زحمت بکشه و بهترین ها براش رقم بخوره:)